Casal de Barri Verdun


Subscrivint-te a aquest butlletí, estaràs informat/da de totes les activitats que es fan al Casal de Barri Verdun: tallers culturals, activitats gratuïtes, itineraris, xerrades, activitats familiars, expocicions, serveis i molt més! En qualsevol moment podràs donar-te de baixa.


De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica l’informem que les dades formen part d'un fitxer responsabilitat de Calaix de Cultura S.L. amb la finalitat de gestionar la relació. Les seves dades seran conservades durant el període de responsabilitat o mentre sigui necessària per a la gestió de la relació. L'usuari té el dret a accés, limitació, portabilitat, reclamació a l'autoritat espanyola de Protecció de Dades, supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades per mitjà de l’adreça electrònica calaixdecultura@calaixdecultura.cat o al domicili social situat al c/ Rambla Catalunya 5, principal 3a 08007, Barcelona. Donarem resposta a qualsevol petició.. L’encarregat del tractament és Calaix de Cultura S.L. i el delegat de Protecció de Dades és UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es). L’adreça electrònica de contacte és calaixdecultura@calaixdecultura.cat. 
Butlletí Casal de Barri Verdun
* indica que es obligatorio
Email Marketing Powered by Mailchimp